تحویل کار سیاه قلم مشتری

گزارش تحویل کار سیاه قلم مشتری

در تصاویر زیر بخشی از مکالمات ما با مشتری را از ارتباط اول تا تحویل نهایی کار و پرداخت نیمه دوم هزینه نقاشی را مشاهده می کنید.

تصویر ارسالی مشتری از نصب نقاشی در منزل :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*